Budúcnosť poľnohospodárstva
vyrastie z obnovenej pôdy.

PRVÁ KNIHA O BEZORBOVOM OBRÁBANÍ PÔDY V MAĎARČINE

Nemcsak kezdőknek...

V marci vyjde v maďarčine kniha Mykhayla Draganchuka No-Till for Beginners. Bude užitočná pre tých, ktorí chcú prejsť na bezorbové obrábanie pôdy alebo sa o to už nejaký čas pokúšajú, ale majú veľa otázok. Je to stručný technický dokument bez obrázkov.

Hoci kniha Gabea Browna s názvom Life from Dust (Život z prachu) je u nás už dostupná, ide skôr o náhľad do regeneratívneho poľnohospodárstva, pričom autor sa delí o svoje vlastné skúsenosti a poskytuje teoretické zázemie.

Mykhaylo Draganchuk, ukrajinský farmár, priniesol úplne iný tón: na 150 stranách je veľmi stručný a výstižný, takže sa dá povedať, že ide o prvú odbornú knihu na túto tému v maďarčine, a je to aj prvá kniha, ktorá vyšla s maďarskými aspektmi.

Márciusra várható, hogy kikerül a nyomdából, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének jóvoltából, akik levezényelték a fordítást, bevállalták a szakmai lektorálást és finanszírozták az egész projektet.

Ak si chcete knihu kúpiť, kliknite na tlačidlo.

O nás:

Sme farmári, odborníci a výskumníci, ktorí sa zaviazali k obnove ornej pôdy v oblasti Karpatskej kotliny.

fooldal-kep

Farmári si pri obnove vyprahnutej pôdy berú vzor z prírody. Upúšťajú od orby, udržiavajú koreňový systém, ktorý pokrýva aj povrch pôdy, a vytvárajú tak vhodné prostredie pre mikroorganizmy prospešné pre pôdu. Rozmanitý ekosystém je kľúčom k zdravému a udržateľnému fungovaniu poľnohospodárskych pôd aj k prežitiu ľudstva.” – Vitália Víg, pôdna ekologička

Náš cieľ

Cieľom Združenia TMG je čo najefektívnejšie zaviesť regeneratívne poľnohospodárstvo (maďarsky TalajMegújító MezőGazdaság) na území Maďarska.

Prečo sme vytvorili túto stránku?

Chceme sprístupniť širšej verejnosti výskumy našich odborných pracovísk a poznatky, ktoré sme nazbierali v Združení.

Regeneratívne poľnohospodárstvo je prístupom rozumného človeka. Náš cieľ nemá konca, naša cesta je dobrodružstvom celoživotného vzdelávania. Sme presvedčení, že pre rozvoj poľnohospodárstva a teda aj budúcnosť ľudstva je potrebná zmena postoja.

Naším záujmom je šírenie poznatkov a spolupráca s organizáciami a spoločnosťami, ktoré považujú za rovnako dôležité regeneratívne poľnohospodárstvo a obnovu našej pôdy.

Naše hospodárstvo sa začalo rozrastať okolo roku 2010. Začali sme hospodáriť bez pluhu: prišlo nám to prirodzené, pritom sme vtedy ešte ani nevedeli, v čom presne tkvie obnova pôdy. Naše znalosti sa rokmi prehlbovali, učili nás skúsenosti, ktoré sme získavali na vlastnej pôde. Attila Kökény nám na jednej zo svojich prednášok zasadil do hláv myšlienku, podľa ktorej sme úspech v oblasti obnovovania pôdy mohli dosiahnuť len ak sa podelíme o nazbierané poznatky s našimi farmármi. Čo sa štyridsať farmárov dokopy naučí za rok, to sa jediný farmár učí celé dekády. Povzbudení úspechom našich každoročných stretnutí sme sa rozhodli založiť Združenie a oficiálne zastupovať regeneratívne poľnohospodárstvo v oblasti Karpatskej kotliny." Attila Szabó, prezident Združenia TMG

Človek nemôže bojovať sám proti celému svetu. Prečo by aj bojoval sám, keď spolu dokážeme oveľa viac?

sk_SKSlovenčina