Podujatia

Podujatia

Zameranie na zdravie pôdy a regeneratívne poľnohospodárstvo

TMG REAG - Program odbornej prípravy v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva

Cieľom našich podujatí je poskytnúť miestnym obnovujúcim sa poľnohospodárom priestor na stretnutie, výmenu skúseností, nadviazanie kontaktov a stretnutie s nami!

Pondelok, 16. januára 2023

Nemesnádudvar - Dom kultúry
6345 Nemesnádudvar Petőfiho ulica 38.
https://goo.gl/maps/eY2seKwe2eFBqXBu7

Vystupujúci rečníci:
Moja cesta k nezabíjaniu - Mykhaylo Draganchuk - Ukrajina
https://www.youtube.com/@No-Tiller

- Ferenc Berend - Berend Kft.,
- Reto Stocker - Kengyel, 
Szabó Zoltán - Kiskunmajsa,
- Szeredi Attila - Szeredi Kft.,
- Péter Tamási - Uraiújfalu

TMG REAG - Vzdelávací program Regeneratívne poľnohospodárstvo - Akademický deň

TMG REAG - Školiaci program Regeneratívne poľnohospodárstvo - Deň praxe

Február 2023...