Víg Vitália

Vitália Víg, pôdna ekologička, mikrobiologička, odborníčka na kompost, permakultúrna dizajnérka a environmentálna inžinierka. Jej povolaním je vracať pôdu späť do života. Je večnou študentkou, zvedavou výskumníčkou a vášnivou pedagogičkou. Zdravie pôdy, mikrobióm pôdy a rastlín, kompostovanie, pôda založená na komposte a rastlinné stimulátory sú len niektoré z tém, ktorými pomáha poľnohospodárom a záhradkárom na ceste k regenerácii. Výskumu v tejto oblasti sa venuje aj na Maďarskej univerzite poľnohospodárskych a prírodných vied.

Je odhodlaný preložiť vedu do zrozumiteľného jazyka a priblížiť poľnohospodárom tajomný a fascinujúci svet pôdy. Jeho láska k pôde ho nakazila na Marylandskej univerzite, kde sa naučil základy pôdoznalectva a udržateľného poľnohospodárstva od najvyhľadávanejších profesorov a kolegov. Škola Elaine Inghamovej Soil Food Web v USA mu pomohla doplniť chýbajúce články a pochopiť neoddeliteľné prepojenie medzi triádou chémia - fyzika - biológia.

Vďaka holistickému pohľadu na permakultúru si uvedomil, že namiesto pseudoriešení environmentálnych a poľnohospodárskych problémov, ktoré sú zamerané na zisk, je potrebné riešiť problémy v ich koreňoch, v súlade so zákonmi a zákonitosťami prírody. Týmto prístupom sa Vitália riadi počas desaťročí svojej pedagogickej činnosti a v posledných rokoch aj v poradenskej práci. A práve preto stojí na strane obnovujúcich sa poľnohospodárov, ktorí sú našou jedinou šancou zvrátiť globálnu degradáciu pôdy.

Člen výboru pre výskum a vývoj,
Člen komunikačného výboru

sk_SKSlovenčina