Attila Kökény

Attila Kökény začal v roku 2010 hospodáriť na princípoch pôdneho života a poľnohospodárstva založeného na obnove pôdy priamym výsevom.

Po absolvovaní viacerých medzinárodných kurzov pokračuje od roku 2015 vo vzdelávacej práci v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva. Na jeho prednáškach sa zúčastnili tisíce ľudí, ktorí zasiali semená ekologicky udržateľného poľnohospodárstva od Transylvánie po Vojvodinu a Vysočinu.

Okrem vlastného malého hospodárstva získal bohaté skúsenosti s riadením produkcie stoviek hektárov ekologických a konvenčných fariem.
V spolupráci so spoločnosťou ÖMKI sa už roky venuje pestovaniu a výberu moderných odrôd pšenice na extenzívne pestovanie a jeho miešaná pšenica je obľúbeným produktom medzi remeselnými pekármi.

V roku 2017 bol vybraný ako finalista v kategórii Agri-Innovation ako víťaz ceny publika roka. Prínosy TMMG v oblasti ochrany pôdy, sekvestrácie uhlíka v poľnohospodárstve a hospodárenia s vodou, ktoré boli pozvané, aby prispeli k národnej stratégii v oblasti klímy a novým usmerneniam SPP, sa, dúfajme, budú široko uplatňovať, čo by mohlo mať zásadný význam v regióne stredného Maďarska, kde dochádza k dezertifikácii.

Výsevný stroj RAD, navrhnutý a vyrobený na základe praktických skúseností, predstavuje cenovo dostupné riešenie pre priamu sejbu na malých farmách s rozlohou menšou ako niekoľko sto hektárov.

Zakladateľ myšlienky obnovy pôdy v Maďarsku,
Zakladateľ združenia TMG

sk_SKSlovenčina