Náš cieľ

Vízia

Zelené Maďarsko v zime aj v lete! Spoločne zabránime vysušovaniu Karpatskej kotliny.

Misia

Praktické ukážky a prenos poznatkov o obnove pôdy a jej zdraví.

Cieľ

Cieľom združenia TMG je prispôsobiť systém obnovy pôdy (TMMG) v Maďarsku a umožniť jeho úspešné a efektívne uplatňovanie. Na tento účel združenie realizuje experimenty a výskumné projekty z vlastných finančných prostriedkov. Výsledky sa využívajú na prípravu odborných článkov a vzdelávacích materiálov. Okrem toho sa naše združenie podieľa aj na prekladoch zahraničnej literatúry do maďarčiny a na prekladoch odborných videí, aby sme našim členom zabezpečili čo najširšie možnosti vzdelávania. Organizujeme odborné dni, návštevy poľnohospodárov, stretnutia a konferencie na efektívnu výmenu skúseností.

Sociálna angažovanosť je tiež jedným z našich kľúčových cieľov. Základy regenerácie pôdy robíme zrozumiteľnými a prístupnými pre všetky subjekty v spoločnosti. Pochopením fungovania prírodných systémov sa staneme zodpovednými poľnohospodármi a spotrebiteľmi a priblížime sa ku kľúčovej trojici zdravá pôda - zdravé rastliny - zdraví ľudia.

sk_SKSlovenčina