O nás

Naše Združenie sa zrodilo v roku 2016 na konferencii o pôde Kukutyini Talajélet Konferencia, ktorú zorganizoval Attila Szabó a na ktorej sa zúčastnila hŕstka farmárov, ktorí boli pripravení niečo zmeniť. Vtedy sme ešte nemohli tušiť, že sa staneme oficiálnou organizáciou. Boli sme si istí len tým, že naša pôda umiera, že potrebuje čoraz väčšie množstvo chemikálií a aj z ekonomického hľadiska je pred nami čoraz viac výziev. Attila Kökény, najvýznamnejší maďarský obhajca regeneratívneho poľnohospodárstva, je pre našich farmárov najväčšou inšpiráciou a oporou. Vďaka jeho prednáškam sme boli pripravení niečo zmeniť. Bol to on, kto nám ukázal, že sa to dá robiť aj ináč, čo nás naplnilo nádejou aj odhodlaním konať. Chceli sme sa vzdelávať a naberať skúsenosti. V oblasti používania krycích plodín, pásového spracovania pôdy (strip till), poľnohospodárstva bez obrábania pôdy (no till) či priameho výsevu mali niektorí viac skúseností, niektorí menej. Počas roka sme si vzájomne pomáhali a skúšali sme nový spôsob starostlivosti na vlastných pôdach.

Koncepcia regeneratívneho poľnohospodárstva vznikla vďaka nezodpovedaným otázkam. Keď som začínal poľnohospodárčiť, pri plánovaní farmy som sa riadil technickou analýzou. V procese prirodzene vyvstala základná otázka: prečo orať, keď sa plodiny po celom svete vypestujú na stovkách hektároch pôdy, ktoré nie sú nijak obrábané? Nikto nevedel na túto otázku zmysluplne odpovedať, preto som sa začal riadiť systémom regeneratívneho poľnohospodárstva, a dnes už stovky maďarských pestovateľov potvrdzujú, že uplatňovanie piatich základných princípov pre zdravie pôdy zabezpečuje nielen zdravú pôdu, zdravé životné prostredie, ale aj zdravú stravu.

Myšlienka vytvoriť združenie padla na úrodnú pôdu nasledujúci rok, na druhej konferencii Talajélet Konferencia, kde si priateľsky podávali ruky noví aj stáli účastníci. Kolegovia poľnohospodári vo svojich príspevkoch ukazovali svoje úspechy, radovali sa z každého červíka či huby a obzvlášť sa tešili dobre odvodnenej pôde. Okrem príspevkov farmárov sa aj pozvaní odborníci podelili o teoretické aj praktické poznatky z oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva, pôdnej mikrobiológie, ekologickej ochrany rastlín, kompostovania a ďalších súvisiacich oblastí.

Na tretej konferencii už myšlienka združenia plne rozkvitla a na nasledujúci rok sme už podujatie organizovali ako oficiálne Združenie.

Veríme, že prostredníctvom Združenia vieme plnohodnotne reprezentovať zámery regeneratívneho poľnohospodárstva. Členovia si vzájomne pomáhajú na tejto strastiplnej ceste zmeniť hlboko zakorenený spôsob myslenia. Nielen veríme, ale najmä vidíme, že tadeto cesta skutočne vedie. Toto je budúcnosť. Odsudzujeme ničenie a zneužívanie pôdy, pretože pôda nás živí a slúži ľudstvu. My pokračujeme v raste a revitalizácii, iba tak vieme obnoviť zdravie pôdy. No za roky nazbierané vedomosti a skúsenosti si nechceme nechávať iba pre seba. Poľnohospodárstvo sa musí zmeniť, aby aj naše deti a naše vnúčatá mali chutné jedlá na tanieroch. Jedlo, ktoré nás živí a ktoré je aj výživné. Na čo najväčšej ploche a čo najskôr musíme udržať v pôde uhlík. Ten je základom všetkého života, je hnacou silou každej pôdy a podporuje prirodzený kolobeh živín. Počasie je dnes čoraz premenlivejšie a len takýmto spôsobom vieme udržať vodu v pôde, len takto vieme zmierniť škody spôsobené suchom a predísť problémom spôsobeným vnútornými vodami. Je to tiež najvhodnejší spôsob, ako zastaviť eróziu pôdy.

Systém regeneratívneho poľnohospodárstva predbieha obyčajný sedliacky rozum. Je cestou vnímavého, zvedavého, ambiciózneho a dobrého farmára, ktorý je schopný si všímať a uplatňovať vzorce prírody, ktorý je ochotný prevziať zodpovednosť za pozemok, ktorý má vo svojej starostlivosti.

Naše Združenie je také rozmanité, ako je rozmanitá aj príroda. Medzi našimi členmi sú malí záhradkári aj farmári s tisíckami hektármi pôdy. Ak ste pripravení na zmenu, radi vás medzi nami privítame.

LEN DVA KROKY...

Ako sa stať členom nášho združenia!

  1. Nájdite dvoch členov združenia, ktorí by vás radi odporučili! Ak máte len jedného odporúčaného člena, zaplatíme vám návštevu hostiteľa. 
  2. Pošlite krátky opis svojej osoby na adresu info@tmg.hu-ra. Môže to byť jednoduchý wordový dokument s niekoľkými fotografiami. Povedzte nám to v niekoľkých vetách:  
  • kde a koľko pôdy obhospodarujete,
  • kedy ste začali, ako ste začali,
  • keď ste prešli, keď ste začali vyrábať bez rotácie,
  • aké striedanie plodín používate,
  • s akými krycími plodinami pracujete,
  • aká je myšlienka, aký je cieľ, kam smerujete.

Pridajte aj niekoľko fotografií, ktoré podľa vás zobrazujú vašu farmu, ilustrujú, kto ste a čo na svojej pôde robíte. Uveďte svoje kontaktné údaje (telefón, e-mail)!

Dvakrát ročne, na januárovom a júnovom zasadnutí, členovia združenia rozhodujú, koho spomedzi uchádzačov prijmú do svojich radov na dvojročné skúšobné obdobie. Po uplynutí tohto obdobia sa stanete plnoprávnym členom! 

sk_SKSlovenčina