Ismerd meg azt a talajkímélő technológiát, mely hatékony és eredményes termelést eredményez, kevesebb ráfordítással...

A No-till kezdőknek könyv minden olyan gazda számára kötelező olvasmány, aki szakítani akar a régi, megszokott, talajt kizsákmányoló növénytermesztéssel.

Te is küzdesz a következő problémákkal?
Akkor ez a könyv Neked szól!

Óriási költségek a gépek és növényvédőszerek folyamatos használata következtében.

Egyre kevesebb hozam a leromlott, humuszvesztett, élettelen talaj miatt.

Tömérdek vegyszer szükséges a talaj betegségeivel szembeni ellenállóképesség romlása miatt.

A szél és a víz elhordja a termőtalajt.

Aszályos időben terméskiesés, ugyanis a talaj rossz szerkezete miatt az nem képes a csapadékot befogadni és megtartani.

Munkaerőhiány a gépkezelők körében.

Vedd kezedbe a könyvet, hogy segítségével termőtalajodat újra megtölthesd élettel.

 • A talaj bolygatásának elhagyásával, takarónövények és vetésforgó használatával a termőföld morzsalékossá, humuszban gazadaggá válik és növekszik a betegségekkel szembeni ellenálló képessége.
 • Az állandó takarásnak köszönhetően a szél és a víz nem tudja elhordani a termőtalajt.
 • A talaj egyre javuló szerkezete által képes több csapadékot befogadni és megtartani, így a legnagyobb aszályban is van mit aratni.

Az első No-till könyv magyarul

Mykhaylo Draganchuk No-Till kezdőknek című könyve egy képek nélküli tömör szakmai anyag.

Azok vehetik hasznát, akik a no-till rendszerre szeretnének áttérni vagy egy ideje már próbálkoznak, de sok kérdésük merült fel.

Draganchuk, az ukrán gazda 150 oldalon át osztja meg tapasztalatait a no-till rendszerre való áttérésről.

Számos olyan, különböző országokból származó gazdálkodó tudását tárja elénk, akik szintén sikeresen átjutottak e technológia elsajátításának folyamatán.

A TMG Egyesület céljai között szerepel a társadalmi szerepvállalás, az ismeretterjesztés, ezért…

Örömmel jelentjük be, hogy Magyarország szakirányú felsőoktatási intézményeinek könyvtárai számára szervezetünk 1-1 példányt adományoz a No-Till kezdőknek könyvből.

Akiknek már adományoztunk:

Célunk az, hogy ezzel hozzájáruljunk a hazai oktatás színvonalának emeléséhez, lehetővé téve a hallgatók számára, hogy hozzáférjenek ezen értékes információkhoz és fejleszthessék szaktudásukat a no-till gazdálkodás terén.

Hiszünk a tudás és a fenntartható gazdálkodás terjesztésének fontosságában, és szeretnénk segíteni a következő generációkat abban, hogy a legjobb alapokkal indulhassanak az agrár szakmában.

Ez a könyv egy gyakorlati ismeretanyag.

A no-till első lépéseitől kezdve egy nagyjából lépésről-lépésre kidolgozott terv, hogy elérhesd a kívánt eredményt!

Mykhaylo Draganchuk egy igazi áldás a no-till forradalom szempontjából. Több mint két évtizede sikerrel alkalmazza és évről-évre finomítja a technológiát, miközben a nagyközönség elé tárja a tapasztalatait, hogy tágabb környezetében is elindulhasson a talajok megújítása.

Ugyanis a talajok világszerte pusztulnak. Az egyre intenzívebb és minél magasabb hozamokat szem előtt tartó mezőgazdasági termelési gyakorlat során figyelmen kívül hagytuk a legfontosabb tényezőt: a TALAJT.

A No-till kezdőknek segít megtervezni és lépésről-lépésre véghez vinni az átállást:

 • Sorra veszi a termesztett növények, a vetésforgó kialakításának, a vetőgépek kiválasztásának szempontjait, a gyomszabályozás és tápanyag utánpótlás kérdéseit.
 • Tanácsokat ad az információszerzéshez és a tanulási folyamathoz.
 • Segít átlátni a technológia komplex rendszerét, ahol egyik tényező sem vizsgálható önmagában, hiszen a siker feltétele a rendszerben való gondolkodás.

A könyv utolsó fejezetét Mykhaylo által készített interjúk gazdagítják. Ezekben a beszélgetésekben olyan gyakorló gazdákat szólít meg, akik őt is inspirálták az úton.

Engedd meg, hogy bemutatkozzunk és megosszuk, miért volt fontos számunkra a könyv magyarra fordítása

Szabó Attila és testvére Szabó Csaba 2010-ben kezdtek el gazdálkodni a Dél-Alföldön, eke nélkül. Ekkor még csekély tudással rendelkeztek a talajmegújító technológiákról, csak azt tudták, hogy szeretnének a természettel összhangban, a talajt építve gazdálkodni. Tudásuk fokozatosan gyarapodott, melynek alapját saját földjeiken megszerzett tapasztalás és a folyamatos tanulás adta.

Kökény Attila előadásai segítettek elmélyíteni és rendszerbe foglalni az ismereteiket. Velük együtt számos gazdát inspiráltak ezek a korai előadások, akikkel együtt haladnak ma is a talajmegújítás útján. Ráébredtek, hogy leggyorsabban úgy tudnak sikereket elérni, ha a megszerzett tapasztalatokat megosztják egymással, együtt tanulva egymás sikereiből és kudarcaiból.

Elkezdtek találkozókat szervezni, majd ezek hatékonyságán és sikerén felbuzdulva döntöttek úgy, hogy szervezetté válnak és hivatalosan képviselik a regeneratív mezőgazdaságot a Kárpát-medencében. ÍGY SZÜLETETT MEG 2018-BAN A TALAJMEGÚJÍTÓ GAZDÁK EGYESÜLETE, melynek tagjai a regeneratív mezőgazdaság hazai úttörői.

„A közel egy évtizedes közös munka egy szilárd szakmai és baráti közösségé kovácsolt bennünket. A hivatalos szervezetté válás egyik legfőbb oka az volt, hogy az ország számos régiójában, különböző talajokon és eltérő klimatikus viszonyok között megszerzett tapasztalatokat tovább tudjuk adni. Átfogó, gyakorlatközpontú oktatási programunk létrehozása mellett konferenciákat és gazda találkozókat szervezünk.

Az első nagy nyilvános konferenciánk meghívott előadója volt a No-till kezdőknek című könyv szerzője, Mykhaylo Draganchuk, aki az évi 250 mm csapadékot alig elérő Krím-félszigeten gazdálkodik. Országjárása során és a konferencián húsz év no-till tapasztalatát és kiapadhatatlan bölcsességét osztotta meg az érdeklődő gazdákkal.” /Szabó Attila – Talajmegújító Gazdák Egyesületének elnöke/

Mi teszi szerintünk különlegessé a könyvet?

Vágjuk fejbe a bikát! – hívja fel a figyelmünket Mykhaylo Draganchuk, aki úgy tartja, hogy egy hatalmas bika ül a fejünkben, aki nem engedi, hogy a berögzült szokásainkat levetkőzzük.

Két évtized no-till tapasztalattal a háta mögött, úgy ítéli meg, hogy a talajművelés nélküli, regeneratív növénytermesztés sikerességének és a technológia bevezetésének legfőbb akadálya az emberek csökönyös ragaszkodása azokhoz a rendszerekhez, amelyeket megszoktunk, de már nem szolgálják a mezőgazdaságot és az emberiséget.

A gépesített és vegyszereken alapuló mezőgazdaság hozamai egy ideig valóban meredeken növekedtek, de ma már hatalmas árat fizetünk érte. A leromlott, humuszvesztett, tömörödött, élettelen talajokban egyre költségesebb a termelés.

Nem vettük figyelembe, hogy a termőföld valójában egy sokszorosan összetett, élettel teli rendszer. Súlyosan beavatkoztunk ebbe a rendszerbe, pedig a természet mintáit követve pusztítás helyett építeni is tudunk, miközben sokkal egészségesebb, tápanyag dúsabb élelmiszert állítunk elő, sokkal kevesebb energia, műtrágya és növényvédőszer felhasználásával.

A regeneratív mezőgazdaság csodája, hogy a gazda képessé válik a talajt újra megtölteni élettel.

Mykhaylo baráti hangon, közvetlen stílusban és közérthetően szól az olvasóhoz. Egy személyes történetekkel teleszőtt szamárvezető, egy életszagú, olvasmányos tananyag. Végig kalauzol az átállási folyamat egyes lépésein és kérdésekkel segíti, hogy ki-ki saját gazdaságára formálhassa az elé táruló feladatokat.

Mykhaylo nem fukarkodik az információkkal. Szívvel-lélekkel adja át bölcsességét a termőtalajok újraépítése érdekében.
Víg Vitália
talajökológus
a TMG Egyesület oktatásért felelős szakmai vezetője
A no-till avagy direktvetés a regeneratív növénytermesztés megvalósításának legfontosabb és megkerülhetetlen technológiai lépése.

Mára a világon több, mint 250 millió hektárnyi területen álltak át a no-till technológiára. A sort az Egyesült Államok, Brazília és Argentína vezeti. Magyarországon néhány ezer hektárra tehető a no-till területek aránya, míg Ukrajnában, a könyv szerzőjének hazájában már közel 1 millió hektáron no-till technológiát alkalmaznak.

A 2000-es évek elejének információs robbanása és néhány gazda külföldi tapasztalata tette lehetővé, hogy a nagyvilágban elért eredményekből inspirálódva elkezdődhessen a regeneratív mezőgazdaság hazai adaptálása. Ezúttal gazdák vezetésével. Tudományos és politikai támogatás nélkül, a gazdatársadalom kétkedése és megbotránkozása közepette, ellenszélben indultak el a no-till felé vezető úton azok az innovatív gazdák, akik a saját bőrükön tapasztalták a talajdegradáció okozta terméskiesést vagy akik szerettek volna költségcsökkentő módon, kevesebb menetszámmal gazdálkodni.

A No-till kezdőknek a TMG Egyesület első saját erőből megjelentetett publikációja, melyet reményeik szerint haszonnal forgat majd a no-till technológiára átálló gazda.

Az olvasmányos, rengeteg gyakorlati tanácsot és tanulságos anekdotákat tartalmazó könyvet fontosnak tartottuk eljuttatni a magyar gazdálkodók számára.
Szabó Attila
gazdálkodó
a TMG Egyesület elnöke

Kiknek ajánljuk a könyvet?

 • Azoknak, akik érdeklődnek a talajkímélő gazdálkodás iránt, és szeretnének áttérni a no-till rendszerre.
 • Olyan gazdáknak, akik többet szeretnének megtudni a no-till rendszerről, annak előnyeiről, kihívásairól és a sikeres alkalmazásához szükséges lépésekről.
 • Azoknak, akik már kipróbálták a no-till technikákat, de további információkra és gyakorlati útmutatásra van szükségük.
 • A mezőgazdasággal foglalkozó szakembereknek, agrár tanulmányokat folytató diákoknak, akik szélesebb perspektívából szeretnék megérteni a talajkímélő gazdálkodás módszereit.
 • A könyv széles körű ismereteket nyújt, legyen szó kezdőkről vagy már tapasztaltabb no-till gazdálkodókról, akik tovább szeretnék fejleszteni tudásukat és hatékonyságukat ezen a területen.

Kiknek NEM ajánljuk a könyvet?

 • Azoknak, akiknek nincs érdeklődésük vagy kapcsolódó tevékenységük a mezőgazdasághoz vagy talajgazdálkodáshoz. A könyv fókuszában a no-till rendszer és annak alkalmazása áll, ezért nem lesz releváns vagy érdekes azoknak, akik más területeken tevékenykednek.
 • Azoknak, akiknek nincs szándékuk változtatni a jelenlegi gazdálkodási módszereiken. Ha valaki elégedett és elfogadja a jelenlegi gazdálkodási gyakorlatát, akkor a könyv nem nyújt számára valós előnyöket.
 • Azoknak, akik ellenzik vagy kétkednek a talajkímélő gazdálkodási módszerekben és a no-till rendszerben. Ha valaki már előre elutasítja ezeket a módszereket vagy nem nyitott az alternatív gazdálkodási megközelítésekre, akkor a könyv tartalma nem fogja megfelelően megszólítani és érdekelni.

Mykhaylo Draganchuk

NO-TILL KEZDŐKNEK

Könyv ára:

 • Online rendelés esetén: 14.999 Ft
  (szállítási költséggel együtt)
 • Személyes átvétel esetén: 11.999 Ft
  (rendezvényeinken, oktatási napokon)

Mire elegendő a könyv ára?
Megéri befektetni?

14.999 forintért kezedbe veheted a No-till kezdőknek könyvet. Hoztunk néhány érdekes példát arra (2023-as adatok), hogy milyen egyéb vásárlási lehetőségek érhetők el hasonló, vagy magasabb összegekért, mint amennyibe a könyv kerül. Így könnyebben eldöntheted, megéri-e számodra a befektetés.

A felsorolt árak elsősorban azoknak a gazdálkodóknak fontos információ, akik váltani szeretnének és a no-till módszer iránt érdeklődnek, valamint azoknak, akik már elkezdték a minimum művelést és a továbblépést fontolgatják a no-till felé.

Könyvünk számos buktatóra hívja fel a figyelmet, amivel súlyos 10 vagy akár 100 ezer forintos hektáronkénti veszteséget tudunk elkerülni.

Ha a könyv segítségével akár csak egy-két dolgot ki tudsz iktatni a felsoroltakból, rögtön megtérül a könyv ára, még ha csak 1 hektárról van is szó.

A No-till kezdőknek könyv tehát értékes iránytű lehet a sikeres átálláshoz és a költséghatékonysághoz.

Maradtak még kérdéseid?

Kattints az egyik „Megveszem a könyvet” gombra és máris átirányítunk a rendelési felületre, ahol pillanatok alatt, néhány kattintással meg tudod rendelni a könyvet.

Kollégánk nagyon igyekszik, hogy minél hamarabb átadja a rendelt könyvet a futárszolgálatnak. Ők pedig a lehető legrövidebb időn belül továbbítják Neked, hogy mielőbb a kezedben tarthasd ezt a különleges könyvet.

A rendelkezésedre álló lehetséges fizetési módok:

 • Banki átutalás
 • Bankkártyás fizetés (OTP  SimplePay)

Kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot ez ügyben az info@tmg.hu e-mail címen.

A No-till kezdőknek kemény kötésű, 119 oldalból álló, képek nélküli, tömör szakmai könyv.

Ha az oldalon nem találtad meg a szükséges választ, akkor írj emailt az info@tmg.hu címre, kolléganőnk szívesen válaszol!

Ha nem változtatsz, akkor…

sajnos továbbra is szembesülnöd kell a talaj minőségének fokozatos romlásával, a termelékenység csökkenésével, a magas üzemanyagárakkal és termelési költségekkel, valamint a talajerózió hatalmas problémájával.

Azonban, ha meghozod a döntést és áttérsz a no-till rendszerre, akkor…

számos pozitív változásra számíthatsz. Tapasztalhatod a termelékenység növekedését, kevesebb időráfordítást, a berendezések kisebb mértékű kopását, üzemanyag-takarékosságot, a talajszerkezet javulását, a talajerózió megszűnését, valamint kiegyenlítettebb terméseredményeket szélsőséges csapadékviszonyok között is. 

Az áttérés a no-till rendszerre lehetőséget teremt arra, hogy jobb helyzetbe hozd magad és a gazdaságodat, valamint hosszú távon fenntarthatóbb és eredményesebb gazdálkodást valósíts meg.

hu_HUMagyar