Glosar

Rotacijsko gojenje:

Običajno gre za "običajno" oranje, pri katerem se zgornji sloj zemlje odgrne do globine 15-45 cm. Zgornja zračna (aerobna) plast prsti se odloži na dnu, spodnja anaerobna plast pa se odloži na vrhu ali se pomeša, s čimer se poškoduje in uniči ustaljeno življenje v prsti. Razburkana plast se razrahlja, vendar je to le začasno ali pogosto prekomerno. Medtem se pod globino gojenja oblikuje debela, zbita plast, znana kot ektalna plast. Ta je za korenine rastlin pogosto neprepustna.


Vrtičkanje brez gojenja:

Obdelava brez oranja, pri kateri so dovoljena vsa orodja razen pluga. Razrahljač, krtač, kombinator, kratek disk, plugi. Skupna značilnost je, da delujejo le navpično, rahljanje, brez vrtenja, po možnosti z minimalnim mešanjem. Tudi tu je cilj čim bolj zmanjšati poseganje v tla. Ustrezno globino obdelave je treba določiti z mehanskim testiranjem plasti tal, še pred vsakim obdelovanjem. Za ta test se uporablja lopata, motika ali penetrometer. Pri analizi si pomagamo z vsemi čutili in izkušnjami.


Min-Till, minimalna obdelava tal:

Po potrebi kultiviranje do zgornjih 10 cm za mehansko odstranjevanje plevela ali pripravo sejalnice. Orodje je lahko vlečni ali kolutni kultivator.


Strip-Till, tračni način obdelave tal :

Obdeluje se samo pas semenskih vrst, ki je običajno širok 20-25 cm. Brazde ostanejo neobdelane, navadno z mulčem. 


Brez obdelave tal, neposredna setev:

Pred setvijo na območju pridelave ni nobene oblike obdelave tal. Pri setvi diskasta ali kultivatorska sejalna enota razpre površino tal le toliko, kolikor je potrebno za oblikovanje semenskih brazd, nato pa ponovno zbriše semenski jarek. Potrebna hranila se v enem samem postopku nanesejo na seme v tekoči in/ali trdni obliki ob ali pod semenom. Naknadno dodajanje hranil je mogoče z vbrizgavanjem ali foliarnim nanašanjem.


 Ničelna obdelava tal:

Ničelno gnojenje je najmanjša stopnja poseganja v tla v primerjavi z direktno setvijo. Disk uporabljene sejalne enote z enim diskom pod kotom prereže površino tal, rahlo dvigne tla in jih nato spusti nazaj na vstavljeno seme. Po setvi je posejana vrstica skoraj neopazna. 


Pokrivne rastline:

Mešanice poljščin, posejane med glavnimi poljščinami, pogosto pa zagotavljajo tudi neprekinjeno pokritost poljščin v medvrstnem razmiku. Zaradi svoje velike raznolikosti zagotavljajo številne koristi za življenje v tleh in kroženje hranil. Ob pravilni uporabi opravljajo poleg izgradnje življenja v tleh številne funkcije: rahljanje tal, zatiranje plevela, prebavljanje hranil, shranjevanje hranil, vezava dušika. 


Prenehanje:

Uničenje zrelih pokrovnih rastlin pred setvijo ali po neposredni setvi. Lahko z mehanskimi metodami (vrtičkarji, drobilni valji, kratki diski) ali kemičnimi metodami.


Sekvestracija ogljika:

Ogljik je osnova organskega življenja. Med fotosintezo rastline vežejo ogljikov dioksid iz ozračja. V ozračje vračajo velik del kisika, ki omogoča današnje življenje na Zemlji. Rastline del ogljika, ki ga shranijo, shranijo v svoji biomasi (v koreninah in nad površjem), del pa ga porabijo za prehrano organizmov v tleh in s tem pomagajo tvoriti humus. Bolj ko je območje pokrito z rastlinami in gostejši je njihov koreninski sistem, več ogljika je shranjenega v tleh. V rastlinski pridelavi je mogoče sekvestriranje ogljika, če se ne orje in se uporabljajo pokrivne rastline. V živinoreji celovita, intenzivno upravljana paša omogoča kopičenje ogljika v tleh.


Biotska raznovrstnost:

Biotska raznovrstnost je raznolikost življenjskih oblik na določenem območju in medsebojno delovanje posameznikov. Njegovo upadanje ima izjemno škodljive posledice za celoten ekosistem Zemlje in v njem za človeštvo. Eden največjih dejavnikov sedanje krize biotske raznovrstnosti je monokulturno kmetijstvo. Regenerativno kmetijstvo namenja posebno pozornost povečanju biotske raznovrstnosti nad in pod zemljo, saj ta neposredno vpliva na kroženje hranil, zdravje in kakovost tal ter odpornost rastlin na bolezni. Da bi povečali raznolikost, regenerativni kmetje uporabljajo raznolik kolobar in pokrivne rastline. Zagotavljajo življenjski prostor za opraševalne žuželke in ustvarjajo varovalne cone ali gozdne pasove za zaščito polj. 

sl_SISlovenščina