Naš cilj

Vizija

Zelena Madžarska pozimi in poleti! Skupaj bomo preprečili dezertifikacijo Karpatske kotline.

Misija

Praktični prikazi in prenos znanja o obnovi in zdravju tal.

Cilj

Cilj združenja TMG je prilagoditi sistem kmetijstva za obnovo tal (TMMG) na Madžarskem ter omogočiti njegovo uspešno in učinkovito uporabo. V ta namen združenje z lastnimi sredstvi izvaja poskuse in raziskovalne projekte. Rezultati se uporabljajo za pripravo strokovnih člankov in izobraževalnega gradiva. Poleg tega naše združenje sodeluje tudi pri prevajanju tuje literature v madžarščino in prevajanju strokovnih videoposnetkov, da bi našim članom zagotovili čim širše možnosti učenja. Za učinkovito izmenjavo izkušenj organiziramo strokovne dneve, obiske kmetov, srečanja in konference.

Eden od naših ključnih ciljev je tudi družbeno udejstvovanje. Osnove regeneracije tal so razumljive in dostopne vsem družbenim akterjem. Z razumevanjem delovanja naravnih sistemov bomo postali odgovorni kmetje in potrošniki ter se približali ključni trojici zdrava zemlja - zdrave rastline - zdravi ljudje.

sl_SISlovenščina