O nas

Tla za ustanovitev našega društva je pripravila konferenca z naslovom Kukutyini Talajélet (Živost prsti v Kukutyinu) leta 2016, ki jo je organiziral Attila Szabó in se je je udeležilo nekaj na spremembe pripravljenih kmetovalcev. Takrat še nismo vedeli, da bomo tudi uradna organizacija. Vedeli smo le, da se naša tla uničujejo, uporaba kemičnih sredstev narašča in je tudi v gospodarstvu čedalje več izzivov. Attila Kökény, najpomembnejši zagovornik regenerativnega kmetovanja (RK), je prisotnim kmetovalcem predstavljal velik zagonski veter in inspiracijo. Zaradi njegovih predavanj sta se nas dotaknila veter sprememb in želja po njih, predstavil je namreč alternativo prevladujočemu kmetijstvu, ki nas je napolnila z velikanskim upanjem in navdušenjem. Radi bi se učili in si pridobili izkušnje. Nekateri med nami so že imeli več ali manj izkušenj z uporabo pokrovnih posevkov, na področju no-till, strip-till ali prav neposredne setve. Tudi med letom smo si pomagali in nadaljevali z delom in s poskusi na lastnih gospodarstvih.

Koncept regenerativnega kmetovanja je nastal zaradi vprašanj brez odgovorov. Ko sem začel gospodariti, sem zastavil načrtovanje svojega majhnega gospodarstva z analizo, saj sem prišel s področja informatike. Takoj se je pojavilo osnovno vprašanje, zakaj je treba orati, ko na več sto milijonih hektarjih po svetu gojijo njivske rastline brez kakršnekoli obdelave tal? Na vprašanje mi nihče ni znal prepričljivo odgovoriti, zato sem začel uvajati sistem regenerativnega gospodarjenja in zdaj več sto madžarskih pridelovalcev dokazuje, da uporaba 5-ih osnovnih načel zdravja tal tudi na Madžarskem zagotavlja zdravo prst, zdravo okolje in zdravo hrano.

Seme društva je bilo naslednje leto položeno v dobro pripravljena tla, na drugi konferenci z naslovom Talajélet (Živost prsti), kjer so se novi in stari člani pozdravili kot prijatelji. Kmetovalci so s slikovnimi poročili ilustrirali svoj prvi ali enega kasnejših korakov, medtem ko so se posebej veselili vsakega deževnika, gobe ali območja brez stoječe vode. Na konferenci so ob predstavitvah kmetovalcev vabljeni strokovnjaki delili z nami teoretsko in praktično ozadje regenerativnega kmetovanja, mikrobiologije tal, ekološke zaščite rastlin, kompostiranja in drugih sorodnih strokovnih področij in tehnologij.

Do tretje konference je društvo vzkalilo in v letu, ki je sledilo, smo razglasili prireditev že za društveno srečanje.

Menimo, da lahko v obliki društva dejansko učinkovito zatopamo zadevo obnove tal. Člani društva hodijo po ničkaj lahki poti, ki radikalno spreminja zakoreninjene miselne vzorce. Verjamemo in vidimo, da je to prava pot in prihodnost. Namesto nadaljevanja uničevanja in izkoriščanja izgradnja in oživljanje, ki hranita ljudi, služita človeštvu in vzpostavljata zdravje tal. Znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili v teh letih, nočemo zadržati le zase. Kmetovanje se mora spremeniti, da bi tudi naši otroci in vnuki imeli hrano na krožniku. Hrano, ki hrani in poživlja. V tla moramo vezati ogljik, na čim večjem območju, čim prej. To je osnova vsega življenja, gonilna sila tal in motor naravnega krogotoka hranil. V čedalje bolj spremenljivih vremenskih okoliščinah bomo edino tako obdržali vodo v tleh, zmanjšali škodo zaradi suše in preprečili težave, ki jih povzročajo stoječe vode na posevkih. To je najprimernejši način tudi za ustavljanje erozije tal.

Sistem regeretivnega kmetovanja v precejšnji meri presega zdravo kmečko pamet. To je pot čutečega, zvedavega, smelega, dobrega gospodarja, ki opazi vzorce narave in jih zna uporabiti, ter je pripravljen odgovorno ravnati s kosom zemlje, ki mu je zaupana.

Tudi naše društvo je raznobarvno kot naravni, diverzitetni sistem. Med našimi člani so zastopani najmanjši vrtičkarji in veliki kmetje s 1000 hektarji zemlje. Če si odprt za spremembe, si v našem društvu tudi ti dobrodošel.

SAMO DVA KORAKA...

Kako se pridružiti našemu združenju!

  1. Poiščite dva člana združenja, ki bi vas rada priporočila! Če boste priporočili le enega člana, vam bomo plačali obisk gostitelja. 
  2. Pošljite kratek opis sebe na info@tmg.hu-ra. To je lahko preprost wordov dokument z nekaj fotografijami. Povejte nam ga v nekaj stavkih:  
  • kje in koliko zemlje obdelujete,
  • kdaj ste začeli, kako ste začeli,
  • ko ste preklopili, ko ste začeli proizvajati brez rotacije,
  • katero rotacijo uporabljate,
  • s katerimi pokrivnimi rastlinami delate,
  • kakšna je ideja, kakšen je cilj, kam greste.

Vključite tudi nekaj fotografij, za katere menite, da bodo prikazale vašo kmetijo, ponazorile, kdo ste in kaj počnete na svojem zemljišču. Vključite svoje kontaktne podatke (telefon, e-pošta)!

Dvakrat letno, na januarskem in junijskem zasedanju, se člani združenja odločijo, koga izmed prosilcev sprejmejo v svoje vrste za dveletno poskusno obdobje. Po izteku tega obdobja postanete polnopravni član! 

sl_SISlovenščina