Organizačná štruktúra

Árpád Batik

Člen výboru pre audit

Ferenc Berend

Člen výboru pre vzdelávanie

Antal Berente

Člen predsedníctva,
Člen výboru pre vzdelávanie

Krisztián Csizmás

Člen výboru pre audit,
Koordinátor združenia,
Regionálny manažér pre stredné Maďarsko

Člen predsedníctva,
Člen výboru pre výskum a vývoj

Tamás Fülöp

Člen komunikačného výboru,
Člen výboru pre styk s médiami,
Člen výboru pre vzdelávanie

Regionálny manažér pre východné Maďarsko

Správca

Zakladateľ myšlienky obnovy pôdy v Maďarsku,
Zakladateľ združenia TMG

Člen výboru pre výskum a vývoj,
Hospodárska a finančná zodpovednosť,
Regionálny manažér pre stredozápad

Zoltán Osváth

Člen výboru pre výskum a vývoj

Dénes Paróczai

Člen výboru pre audit

Pierre Yves

Člen výboru pre vzdelávanie,
Regionálny manažér pre západné Maďarsko

Attila Szabó

Predseda,
Člen komunikačného výboru,
Členka Výboru pre vzťahy s médiami

István Szabó

Člen výboru pre výskum a vývoj

Zoltán Szabó

Člen výboru pre výskum a vývoj

Attila András Szeredi

Člen výboru pre výskum a vývoj,
Regionálny manažér pre južnú oblasť

Člen výboru pre výskum a vývoj,
Člen komunikačného výboru

Vedúci predstavitelia regiónu

Južný región: Attila András Szeredi

Región východného Maďarska: Zoltán Kálmán

Región stredného Maďarska: Krisztián Csizmás

Región stredozápadného Maďarska: Bence Márkus

Región západného Maďarska: Pierre Yves

sk_SKSlovenčina