Budúcnosť poľnohospodárstva
vyrastie z obnovenej pôdy.

PRVÁ KNIHA O BEZORBOVOM OBRÁBANÍ PÔDY V MAĎARČINE

Nielen pre začiatočníkov...

Kniha Mykhayla Draganchuka v maďarčine No-Till for Beginners vyšla vďaka členom združenia TMG, ktorí viedli preklad, postarali sa o korektúry a financovali celý projekt.

Ukrajinský farmár je veľmi stručný na 150 stranách, takže možno povedať, že ide o prvú odbornú knihu na túto tému v maďarčine, ktorá je doplnená o maďarské aspekty.

Táto kniha je praktickým nástrojom na získavanie vedomostí. Od prvých krokov pri bezorbovom obrábaní pôdy až po hrubý plán, ako krok za krokom dosiahnuť požadované výsledky!

Je to povinné čítanie pre každého poľnohospodára, ktorý chce skoncovať so starým, zaužívaným spôsobom pestovania plodín, ktorý vyčerpáva pôdu.

Vezmite si knihu, ktorá vám pomôže oživiť vašu pôdu!

O nás:

Sme farmári, odborníci a výskumníci, ktorí sa zaviazali k obnove ornej pôdy v oblasti Karpatskej kotliny.

fooldal-kep

Farmári si pri obnove vyprahnutej pôdy berú vzor z prírody. Upúšťajú od orby, udržiavajú koreňový systém, ktorý pokrýva aj povrch pôdy, a vytvárajú tak vhodné prostredie pre mikroorganizmy prospešné pre pôdu. Rozmanitý ekosystém je kľúčom k zdravému a udržateľnému fungovaniu poľnohospodárskych pôd aj k prežitiu ľudstva.” – Vitália Víg, pôdna ekologička

Náš cieľ

Cieľom Združenia TMG je čo najefektívnejšie zaviesť regeneratívne poľnohospodárstvo (maďarsky TalajMegújító MezőGazdaság) na území Maďarska.

Prečo sme vytvorili túto stránku?

Chceme sprístupniť širšej verejnosti výskumy našich odborných pracovísk a poznatky, ktoré sme nazbierali v Združení.

Regeneratívne poľnohospodárstvo je prístupom rozumného človeka. Náš cieľ nemá konca, naša cesta je dobrodružstvom celoživotného vzdelávania. Sme presvedčení, že pre rozvoj poľnohospodárstva a teda aj budúcnosť ľudstva je potrebná zmena postoja.

Naším záujmom je šírenie poznatkov a spolupráca s organizáciami a spoločnosťami, ktoré považujú za rovnako dôležité regeneratívne poľnohospodárstvo a obnovu našej pôdy.

Naše hospodárstvo sa začalo rozrastať okolo roku 2010. Začali sme hospodáriť bez pluhu: prišlo nám to prirodzené, pritom sme vtedy ešte ani nevedeli, v čom presne tkvie obnova pôdy. Naše znalosti sa rokmi prehlbovali, učili nás skúsenosti, ktoré sme získavali na vlastnej pôde. Attila Kökény nám na jednej zo svojich prednášok zasadil do hláv myšlienku, podľa ktorej sme úspech v oblasti obnovovania pôdy mohli dosiahnuť len ak sa podelíme o nazbierané poznatky s našimi farmármi. Čo sa štyridsať farmárov dokopy naučí za rok, to sa jediný farmár učí celé dekády. Povzbudení úspechom našich každoročných stretnutí sme sa rozhodli založiť Združenie a oficiálne zastupovať regeneratívne poľnohospodárstvo v oblasti Karpatskej kotliny." Attila Szabó, prezident Združenia TMG

Človek nemôže bojovať sám proti celému svetu. Prečo by aj bojoval sám, keď spolu dokážeme oveľa viac?

sk_SKSlovenčina